Moodle Overview from Moodle HQ on Youtube.

This is a one minute quick overview of the Moodle project.
If you ever need to explain quickly to someone what Moodle is - send them this!

- - -

Moodle ülevaade Moodle HQ kasutajalt Youtube portaalist.

Minutiline lühi ülevaade Moodle projektist.
Kui on vaja kellegile seletada mis on Moodle, siis näidake neile seda videot!

- - -

Moodle teenust Eestis pakub: www.codespot.ee